Meer veerkracht

Medewerkers die lekker in hun vel zitten, hebben meer veerkracht en verzuimen minder.

Minder verzuim

Ze tonen betrokkenheid en eigenaarschap, nemen initiatief en zijn productiever.

Meer betrokkenheid

Verbinding en betrokkenheid versnelt innovatie en draagt bij aan een positieve teamspirit.

Meer veerkracht

Medewerkers die lekker in hun vel zitten, hebben meer veerkracht en verzuimen minder.

Minder verzuim

Ze tonen betrokkenheid en eigenaarschap, nemen initiatief en zijn productiever.

Meer betrokkenheid

Verbinding en betrokkenheid versnelt innovatie en draagt bij aan een positieve teamspirit.

Als medewerkers vastlopen of niet lekker in hun vel zitten, is dit voor niemand prettig. Niet voor de organisatie, en ook niet voor de medewerker zelf.

Ook als er meer in iemand zit en dit er onvoldoende uitkomt, is dit voor iedereen onbevredigend. Minder goed functioneren of talent dat minder uit de verf komt, vertaalt zich vaak in teleurstelling, uitblijvende (team)resultaten en potentieel verzuim. De kans dat medewerkers je organisatie verlaten, neemt ook toe.

Hier niets mee doen, heeft impact en consequenties in allerlei opzichten.

Alle goedbedoelde interventies hebben niet tot verbetering geleid. Het lukt je niet om het tij te keren.

Als organisatie heb je dan behoefte aan een interventie die echt werkt.

Gielen&Booij kan helpen en heeft hiervoor een verrassende aanpak.

Gielen&Booij
  • Tijdens het coachtraject bij Gielen&Booij komt de kern van het vraagstuk naar boven en wordt gewerkt aan duurzame verandering.

  • Na afronding is de medewerker beter in staat tot zelfsturing en staat steviger, zowel persoonlijk als in het werk.

  • De medewerker zit beter in zijn of haar vel, voelt zich meer betrokken, ervaart meer werkplezier en draagt actief bij aan de organisatie.

Gielen&Booij, een succesvolle andere aanpak die werkt!

Twee ervaren professionals, die hun expertise vanuit ervaring en overtuiging hebben gebundeld. Alles draait bij ons om kernen en patronen. De kern vinden, raken en onderliggende patronen duurzaam doorbreken.

De kracht van onze aanpak zit in de combinatie van coaching en lichaamsgerichte interventies. Met alleen gesprekken voeren, realiseer je onvoldoende impact.

Bewezen is dat ons lichaam al signalen afgeeft voordat de denkende ratio eraan te pas komt. Velen van ons zijn een kei geworden in het negeren van deze lichaamssignalen.
Vanuit deze wetenschap hebben wij een methodische aanpak ontwikkeld waarin geleerd wordt de lichaamssignalen weer op waarde te schatten.

Met onze coaching komen we bij de kern van de onderliggende problematiek. Soms confronterend, dan weer verhelderend. Een gedegen analyse met een werkende aanpak, die het verschil maakt. Geen pleisters plakken, geen snelle oplossingen waarvan achteraf blijkt dat het probleem nog steeds speelt. In alle gevallen ontstaat er ruimte voor ontplooiing die gericht is op lekker werken en duurzaam perspectief.

Doorverwijzingen, wachttijden, verhalen die bij elk “loket” weer opnieuw verteld moeten worden zijn verleden tijd. Kostbaar, tijdrovend, niet effectief en uiterst teleurstellend voor alle betrokkenen.

Zoek je een aanpak die wel werkt?

Wij boeken goede resultaten. Opdrachtgevers en medewerkers die we begeleiden zijn blij omdat energie weer gaat stromen. We zijn er voor organisaties met medewerkers die even niet lekker in hun vel zitten en, als het tij zich niet keert, risico lopen uit te vallen. Oók is onze aanpak gericht op talentvolle medewerkers, die om welke reden dan ook, onvoldoende tot hun recht komen.

Jacqueline Gielen

Geeke Booij

3 stappen waarmee we jouw medewerker echt verder helpen

  • Probleemverkenning en vraagverheldering met de werkgever gevolgd door een uitgebreide persoonlijke intake met de medewerker, resulterend in een advies en coachingsvoorstel.

  • Maatwerktraject, een combinatie van persoonlijke coaching en problematiek doorbrekende lichaamsgerichte interventies vanuit de haptotherapie

  • Evaluatie met zowel de medewerker als de leidinggevende of organisatie.

Gielen&Booij

Moeite doen of moeite houden

Heb je zorgen als organisatie, leidinggevende of HR-professional over een medewerker die dreigt vast te lopen of niet lekker functioneert. Van alles al geprobeerd en zoek je een aanpak die werkt omdat niemand gebaat is bij de huidige situatie?
Heeft je medewerker onbenut potentieel in zich en komt dit ondanks stimulering niet echt uit de verf? Kortom, vind je ook dat alle medewerkers steun verdienen om lekker te kunnen werken?

Gielen&Booij is hierin gespecialiseerd. We kijken en werken anders, en boeken resultaat.
De coaching van Gielen&Booij brengt verbinding aan tussen lijf en hoofd, tussen gevoel en ratio. Beter leren luisteren naar je lijf en in preventieve zin iets doen met deze signalen is een wezenlijke bron voor verbetering van persoonlijk welzijn en professioneel functioneren.

Coaching

De coaching van Gielen&Booij is erop gericht om hiervan bewust te worden, en nog belangrijker, ervan te leren. Om succesvol te werken aan knelpunten en persoonlijke belemmeringen in werk en leven.

Onze aanpak helpt de medewerker vanuit zelfbewustzijn meer verantwoording te nemen en eigenaarschap te laten zien; in plaats van een afwachtende houding aan te nemen of in een slachtofferrol te kruipen. De medewerker staat steviger in contact met zichzelf en met zijn (werk)omgeving.

Wij leren de medewerker de verkregen inzichten vanuit de coaching direct toe te passen in de eigen werksituatie. Je medewerker zit beter in zijn vel, heeft meer veerkracht en draagt door de persoonlijke ontwikkeling weer bij aan de team-  en organisatiedoelen.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

Wil je eerst meer informatie lezen over hoe anderen geholpen zijn? Kijk dan naar onderstaande reviews.

* verplicht invoerveld

Wat anderen zeggen over ons

Ik was mijn werkplezier kwijt.

Door het loopbaantraject is het niet alleen gelukt om dit terug te vinden, maar weet ik ook beter waar ik voor sta, waar mijn kwaliteiten liggen, wat ik nodig heb om mijn werk goed uit te kunnen voeren.

Het traject is een gezamenlijke zoektocht waarin Jacqueline steeds reflecteert op de hulpvraag , eventueel bijstelt en maatwerk biedt.

Door aanvullend een aantal sessies bij Geeke te volgen, ervaar ik dat het is gelukt om de inzichten over mijzelf ook te voelen. Dit maakt dat ik beter bij mijzelf kan blijven, daardoor meer balans ervaar en met meer overtuiging in mijn werk sta.

Ik gun iedereen zo’n traject!

Sylvia G.
Na de intake is gebleken dat de juiste mix van beide ingrediënten, haptonomie en coaching, voor mij het juiste recept waren en tot het gewenste, voor mij positieve resultaat geleid hebben. Bedankt hiervoor!
Anoniem, Teamleider

Een fijne creatieve sessie waarbij Denken en Voelen met elkaar in verbinding worden gebracht.

Jullie stellen mij in de gelegenheid eerlijk, open en aandachtig naar mezelf te kijken. Door met mij in verbinding te staan durf ik met mezelf aan de slag te gaan en opnieuw te luisteren naar mijn gevoel. Er gebeurt veel. Jullie samenspel liep naadloos in elkaar over. Respectvol naar elkaar en naar mij.
Dank jullie wel. Een kadootje!

E.K. , Manager in de zorg
Gielen&Booij